Plemenný standard araukan

 

Araukany –AR     Skupina: G2

 

S- Araucany, N- Araucana, F- Araucana, A- Araucana

 

Původ:

Chile

Charakteristika:

Původní jihoamerické plemeno s řadou specifických znaků.

Vyznačuje se živým temperamentem a poměrně rychlým růstem.

Barva kůže je žlutá. Dle některých literárních údajů obsahují vejce araukan v porovnání s jinými plemeny méně cholesterolu.

Snáška je 160-180 vajec s modrozelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 50g.

VV: jiná barva skořápky

Hmotnost kg:

do 1 roku:   kohout   1,9-2,2   min.1,6     max. 2,7

                   slepice   1,5-1,8   min.1,2     max. 2,3

nad 1 rok:   kohout   2,1-2,5   min. 1,8   max. 3,0

                   slepice   1,7-2,1   min. 1,4   max.  2,6

Kroužek:

kohout 18 mm, slepice 16 mm

1. Plemenný

    typ:

Bezocasá slepice specifického typu, menšího tělesného rámce, s lehce zvednutým, válcovitým trupem, středně vysokého postoje. Podle  výskytu pernatých ozdob se plemeno dělí do tří skupin -  na rázy pouze s příslušnými licousi, rázy pouze s vousem a rázy s příušními licousy a podbradním vousem.

Plemenné

znaky kohouta:

 

2. Hlava:

 

 

 

širší, klenutá   VV: úzká, plochá

 - zobák:

silný, lehce zahnutý; v závislosti na zbarvení peří žlutý, světle rohový až tmavě rohový

 - hřeben:

hráškový, třířadý, pevný, někdy méně pravidelný; červený u tmavých rázů může být i začernalý

VV: abnormálně velký a hrubý, s náznakem klopení, ořechový, listový

 - obličej:

červený, u tmavých rázů může být i začernalý

 - ušnice:

červené; menší; u rázů s postranními vousy barva bez významu

 - laloky:

velmi malé, jemné; u rázů s podbradním vousem zcela zakrnělé, kryté vousem

VV: dlouhé, hrubé; u rázů s podbradním vousem viditelné, nezakryté vousem

 - licousy:

základ licousů tvoří „bradavky“ v oblasti příuší; licousy jsou tvořeny větším počtem užších a delších per, která vyrůstají do strany a mírně vzhůru, jejich ostny se ohýbají nazad a rozvírají se do tvaru užšího štětce

VV: jednostranně vyvinuté, řídké, krátké, svěšené

 - vous:

zakrývá ušnice i laloky, rozdělený na postranní vousy a kratší podbradní vous; u rázů s licousy a vousem nejsou postranní vousy vyvinuté, ale je vyvinut jen podbradní vous

VV: dlouhý roubíkovitý podbradní vous, málo vyvinutý, řídký

 - oči:

výrazné; v závislosti na zbarvení peří oranžově červené, červené až červenohnědé

3. Trup:

středně dlouhý, válcovitý, zaoblený, dobře osvalený, jen lehce zvednutý

VV: hranatý, úzký, špičatý, vodorovně nesený, velmi vysoko zvednutý

 - záda:

delší, v ramenou širší, dozadu poněkud spadající, táhlým plynulým obloukem přecházející do oblasti zádi, s bohatě opeřeným sedlem

VV: krátká, vodorovně nesená

 - prsa:

široká, dobře klenutá, mírně zvednutá

VV: plochá

 - břicho:

dobře vyvinutá

4. Krk:

středně dlouhý, s bohatým krčním závěsem spadajícím až na ramena a plynule přecházejícím do linie zad

 Křídla:

středně dlouhá, v ose trupu nesená, nepřesahující délku trupu, těsně přilehá

VV: přesahující délku trupu

 Ocas:

zcela chybí; zadní  partie hladce uzavřená peřím sedlového závěsu

VV: vyvinutý ocas

 Nohy:

postoj středně vysoký, širší

  - holeně:

středně dlouhé, mírně vystupující, dobře opeřené

  - běháky:

středně dlouhé; v závislosti na zbarvení peří vrbově zelené, olivově černé, nebo žluté černě skvrnité, u všech odstínů se žlutavými chodidly

VV: chybějící žlutavé zbarvení chodidel

 


5. Opeření:

bohatší, dobře přilehlé, bez podušek

VV: řídké peří

Plemenné

Znaky slepice:

V hlavních  plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má vodorovně nesený, plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Hřeben a laloky má oproti kohoutovi zřetelně menší.

VV: vysoko zvednutý trup

5. Barevné rázy:

č. K 242 - Bílé - oči oranžově červené; zobák světle žlutý až světle rohový;  běháky žlutozelené až vrbově zelené

č. K 238 - Černé - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé

č.K 239 - Modré - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé

č. K 240 - Modré s lémy - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé

č. K 001 - Divoké - oči oranžově červené; zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené

č. K 019 - Zlatokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené

č. K 020 - Stříbrokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené

č. K 004 - Modré divoké - oči oranžově červené; zobák tmavě rohový; běháky vrbově zelené

č. K 022 - Modré zlatokrké - oči oranžově červené; zobák rohový; běháky vrbově zelené

č. K 099 - Černé červenokrké - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé

č. K 103 - Modré červenokrké - oči červené až červenohnědé; zobák tmavě rohový; běháky olivově černé

č. K 084 - Zlaté pšeničné - oči oranžově červené; zobák světle rohový; běháky světle vrbové zelené

č. K 086 - Modré zlatě pšeničné - oči oranžově červené; zobák světle rohový; běháky světle vrbové zelené

č. K 231 - Krahujcovité - oči oranžově červené;  zobák světle žlutý až rohový; běháky žluté s černými skvrnami

 

 

Araukany zdrobnělé - z AR   Skupina: G2

 

 

Původ:

Německo, USA

Charakteristika:

Zdrobnělá forma velkého plemene. Údaje o snášce chybí. Vejce s modro- zelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 25g.

Hmotnost kg:

do 1 roku:   kohout   0,8 - 1,0   min. 0,6   max. 1,2

                   slepice   0,6 - 0,8   min. 0,4   max. 1,0

nad 1 rok:   kohout   0,9 - 1,2   min. 0,7   max. 1,4

                   slepice   0,7 - 1,0   min. 0,5   max. 1,2

Kroužek:

kohout 13 mm, slepice 11 mm