Stříhání Araukan

17.07.2012 20:05

Aby oplození vajec Araukan bylo optimální, je důležité věnovat pozornost nejen zoohygienickým vlivům (kvalitní krmení, čistý a vzdušný kurník, světelný režim), ale i opeření kolem kloaky u bezocasých slepic.

 Můžeme se ptát proč? Odpověď je jednoduchá:

U jedinců, kteří nemají ocas, nemůže při páření dojít k odklonění ocasu a tím i uvolnění kloaky a kohout se v tomto případě pojímá do peří zakrývajícího kloaku.Takže je oplozenost minimální a v některých případech i nulová.

Odstranění přečnívajícího peří můžeme provést dvojím způsobem a to:

 vytrháním - je to pro slepici bolestivé a i když to není bezdůvodné trápení, mohlo by se toto počínání dostat do rozporuse zákonem na ochranu zvířat. Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že nezůstávají na slepici tvrdá brka, jako u druhého způsobu, kterým je vystříhávání jednotlivých per, která překrývají kloaku.Nutno podotknout, že ani jeden způsob nemá trvalý charakter, po přepelichání je nutno před líhňařskou sezonou celou proceduru opakovat.

Nyní k vlastnímu provedení. Nejprve se odstraní prachové peří kolem kloaky a to tak aby zůstalo kolem holé místo v okruhu asi dvou cm. Dále začneme odstraňovat jednotlivá pera krytu ocasu (u střihu musíme dbát na to, aby nevznikaly tvrdé brky a střih provádíme stupňovitě) a to až do míst kde nebude žádné pero, ani při zmáčknutí zádě dlaní , přesahovat přes kloaku.

U kohoutů je možné provést podobný zásah, ale s tím, že se podle dosavadních zkušeností nejeví jako nutnost.

Je pravda, že takto upravená zvířata nejsou zrovna ozdobou dvora, ale jak praví přísloví účel světí prostředky. V létě Araukany přepéří, takže na výstavy by měly zase vypadat výstavně.

Tato úprava se podle dosavadních zkušeností jeví jako nezbytný předpoklad k úspěšnému oplození vajec a tím i odchovu kuřat našeho plemene.

Zpět