Dotlouklo velké chovatelské srdce

30.09.2016 10:23

Dotlouklo velké chovatelské srdce

 

Vážení přátelé, kamarádi, připadla mi nemilá povinnost Vás informovat o smutné zprávě, která nás postihla. Ještě tomu není rok, co jsme společně oslavili 70. narozeniny našeho předsedy přítele Josefa Lineta, kterých se dožil dne 18.5.2015 v plné chovatelské svěžesti. Dnes je situace opačná, chtěl bych Vás informovat, že zákeřná nemoc tomu chtěla, že nás přítel Josef Linet dne 6.4.2016 ve svých nedožitých 71. letech navždy opustil a odešel do drůbežářského nebe. Co říci k jeho osobě, když bylo vše již vysloveno dříve ve zdravici k jeho 70. narozeninám v časopise Chovatel, ale o dobrých lidech by se mělo mluvit, aby se na ně nezapomnělo. Přítel Josef se narodil dne 18.5.1945 v Dlouhé, okr. Svitavy. Jeho životní zálibou byly vždy domácí zvířata, která jej provázela po celý život. Pro nás chovatele byl zlomový rok 1994, kdy vstoupil mezi nás, registrované chovatele v ČSCH, a to do do ZO ČSCH v Rychvaldu. V něm však nezakotvil napořád, ale v roce 2004 přešel do ZO ČSCH Slezská Ostrava. Ze stejné organizace byla i jeho dlouholetá družka paní Helenka Svrčinová, které bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat, za to, jak se o něj starala, nejenom v době jeho nemoci, kdy byl odkázán na lůžko a nemohl chodit. V ZO ČSCH Slezská Ostrava zůstal až do své smrti, i když jeho setrvání v organizaci na konci jeho života mělo hořkou příchuť, což nebylo zapříčiněno z jeho strany. Pro Klub Araukan byl klíčový rok 2003, kdy vstoupil jako řadový člen do klubu a začal se věnovat svému plemeni drůbeže, kterým byly Araukany. V roce 2005 se stal i jeho předsedou, což bylo i přání zesnulého předsedy Smožka. Odchodem přítele Josefa Lineta ztrácí klub a nejen klub zapáleného člověka, který uměl vždy poradit, když za ním přišel člověk s žádosti o pomoc. Vypomohl i s chovným materiálem, když se člověku nedařilo. V tomto směru chovatelském, ale i lidském ztrácí nejen klub, ale i celá chovatelská veřejnost zapáleného, poctivého člověka, kterého bude těžko nahradit. Co říci na závěr, protože je to velká rána i pro mě, a špatně se mi píše, proto vzdejme mu čest a věnujme mu tichou vzpomínku. Příteli Josefe, děkujeme Vám za vše, co jste pro nás udělal a co jste nás naučil.

NEZAPOMENEME.

Za všechny členy Klubu Araukan Marek a Gabriela Vajdovi.

 

Rozloučení s předsedou Josefem Linetem
Dne 11.4.2015 ve 12:00 hod jsme se rozloučili ve Smuteční síni Krematoria hřbitova Slezská Ostrava s našim předsedou Josefem Linetem. Děkuji všem jménem našeho Klubu Araukan, kdo jste se přišli s ním na jeho poslední cestě rozloučit a společně se zarmoucenou rodinou. Příteli Josefe, budeš nám velice chybět. Díky za vše. Čest Tvé památce.
 
Zpět