ARAUKANY (AR)

28.01.2010 16:54

 

ARAUKANY (AR)

Tato drůbež pochází z Chile a byla objevena u Indiánů kmene Arakánů. Od nich byl odvozen i název plemene. Z Jižní Ameriky se pak toto plemeno rozšířilo do dalších zemí- včetně Evropy. Většího rozšíření dosáhlo asi před 30- 40 léty.

 

 

 

Počet jejich chovatelů v ČR není příliš vysoký, ale zájem o toto plemeno se v poslední době zvyšuje. V současné době je v našem klubu chovatelů Araukan 26 členů, ale z toho jsou 4 členové ze Slovenska a jeden z Polska. V období let 1997 až 2002 jsem zmapoval chovatelskou základnu AR s pomocí několika známých posuzovatelů drůbeže. V tomto výše uvedeném období chovalo a vystavovalo v ČR tuto drůbež zhruba 40 chovatelů. Mnohem rozšířenější jsou AR ve SRN, zde má jejich chov i šlechtění mnohem delší tradici.

Mimo tyrkysově zbarvených (modrozelených) vajec mají araukany ještě další zvláštnosti- péřové ozdoby a bezocasost. Zvláštní je též barva běháků- vrbově zelená. Tyto zvláštnosti, spolu s tvarem těla i barvou skořápky, kladou na chovatele zvláštní nároky. Je třeba být vytrvalý a mít též patřičné odborné znalosti.

Araukany údajně produkují vejce se sníženým obsahem cholesterolu- jednou z příčin je asi to, že jejich vajíčka obsahují cholesterol nejen ve žloutku, ale částečně i v bílku a hlavně ve skořápce ve formě barviva. Skořápka vajec araukan je barevná i uvnitř. Je tedy pravděpodobné, že právě o tento podíl ve skořápce je množství cholesterolu ve žloutku a bílku menší než u jiných plemen. Na obsah cholesterolu ve vejcích má samozřejmě vliv výživa a způsob chovu.

Jsem chovatelem AR již 22 let a zjistil jsem, že nejvíce vajíček snášejí slepice s ocasem. Tyto však nelze vystavovat. Dlouhodobým výběrem jsem docílil, že se v mém chovu araukan již téměř nevyskytují tato ocasatá zvířata. V mém chovu je průměrná snáška 180 vajec, hmotnost se pohybuje v rozmezí 53 až 66g. Díky testu v testovací stanici drůbeže v Opavě zjistíme koncem letošního roku, jakou užitkovost má populace AR chovaných v ČR.

 

 

Toto původní jihoamerické plemeno drůbeže se vyznačuje poměrně živým temperamentem a dosti rychlým růstem. Hmotnost kohoutů je v prvním roce okolo 2kg a později se pohybuje v rozmezí 2,2- 2,5kg.

Slepičky váží v prvním roce zhruba 1,6kg a později se jejich hmotnost pohybuje okolo 2kg, ale některé dosáhnou i 2,5kg. Tyto slepice s vyšší hmotností mají pak nižší snášku- okolo 16 vajec. Minimální hmotnost násadových vajec je 50 gramů. Nasazujeme jen vejce s modrozelenou skořápkou. Kohouty kroužkujeme 18mm kroužkem a slepičky kroužkem 16mm.

AR je slepice menšího tělesného rámce, specifického typu, bezocasá. Podle výskytu pernatých ozdob se toto plemeno dělí do tří skupin- na rázy pouze s příušními licousy, rázy pouze s vousem a rázy s příušními licousy a podbradním vousem.

 

Plemenné znaky kohoutů:

Hlava- širší, klenutá (nesmí být úzká a plochá).

Zobák- silný a lehce zahnutý, v závislosti na zbarvení peří - žlutý, světle rohový až tmavě rohový.

Hřeben- červený, u tmavých rázů může být i začernalý, hráškový- třířadý, bez trnu, někdy je méně pravidelný.

Obličej- červený- u tmavých rázů může být i začernalý.

Ušnice- červené- menší, u rázu s podbradními vousy je barva bez významu.

Laloky- velmi malé, u rázu s podbradním vousem zcela zakrnělé, kryté vousem.

Licousy- základ licousů tvoří „bradavky“ v oblasti příuší, licousy jsou tvořeny větším počtem užších a delších per, která vyrůstají do strany a mírně vzhůru. Jejich ostny se shýbají nazad a rozvírají se do tvaru štětce.

Vous- zakrývá ušnice i laloky, rozdělený na postranní vousy a kratší podbradní vous, u rázu s licousy a vousem nejsou postranní vousy vyvinuté, ale je vyvinut jen podbradní vous.

Oči- výrazné, v závislosti na zbarvení peří oranžově červené, červené až červenohnědé.

Trup- středně dlouhý, válcovitý, zaoblený, dobře osvalený a poněkud zvednutý.

Záda- delší a lehce klenutá, v ramenou širší, dozadu poněkud spadající, táhlým plynulým obloukem přecházející do oblasti zádi, s bohatě opeřeným sedlem.

Prsa- široká a dobře klenutá, mírně zvednutá.

Břicho- dobře vyvinuté.

Krk- středně dlouhý s bohatým krčním závěsem, spadajícím až na ramena a plynule přecházejícím do linie zad.

Křídla- středně dlouhá, v ose trupu nesená, nepřesahující délku trupu a jsou těsně přilehlá.

Ocas- zcela chybí, zadní partie je uzavřena peřím sedlového závěsu.

Nohy- holeně - středně dlouhé, mírně vystupující a dobře opeřené.

Běháky- středně dlouhé v závislosti na zbarvení peří, vrbově zelené, olivově černé- nebo žlutozelené černě skvrnité, u všech odstínů se žlutými chodidly.

Opeření- bohatší, dobře přilehlé a bez podušek.

 

Plemenné znaky slepic:

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem, až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, běháky jsou kratší než u kohouta, trup má vodorovně nesený, plnější, širší, hlubší a břicho prostornější. Hřebínek i laloky má oproti kohoutovi zřetelně menší.

 

 

 

Barevné rázy:

1. Bílé- oči oranžově červené, zobák světle žlutý až světle rohový, běháky žlutozelené až vrbově zelené.

2. Černé- oči červené až červenohnědé, zobák je tmavě rohový, běháky jsou olivově černé se žlutavými chodidly.

3. Modré- oči červené až červenohnědé, zobák tmavě rohový, běháky olivově černé se žlutavými chodidly.

4. Modré s lemy- oči červené až červenohnědé, zobák tmavě rohový, běháky olivově černé.

5. Divoce zbarvené- oči oranžově červené, zobák tmavě rohový, běháky vrbově zelené.

6. Zlatokrké- oči oranžově červené, zobák rohový, běháky vrbově zelené.

7. Stříbrokrké- oči oranžově červené, zobák rohový, běháky vrbově zelené.

8. Modře divoce zbarvené- oči oranžově červené, zobák tmavě rohový, běháky vrbově zelené.

9. Modře zlatokrké- oči oranžově červené, zobák rohový, běháky vrbově zelené.

10. Pšeničné- oči oranžově červené, zobák světle rohový, běháky světle vrbově zelené.

11. Černočervené

12. Modročervené

13. Modré pšeničné

14. Krahujcovité.

 

Zdrobnělé Araukany- zAR

Původ: Německo, USA

Charakteristika: zdrobnělá forma velkého plemene. Vajíčka mají modrozelenou skořápku. Minimální hmotnost násadových vajec je 25g.

Hmotnost do 1 roku: kohout 0,6- 0,8kg, min.0,4- max.1,0kg, slepice 0,5- 0,7kg, min.0,3- max.0,9kg.

Hmotnost nad 1 rok: kohout 0,7- 1,0kg, min.0,5- max.1,2kg, slepice 0,6- 0,9kg, min.0,4- max.1,1kg.

Kroužek: kohout 13mm, slepice 11mm.

 

 

text a foto: Jaromír Szebesta

 

Dostupné také z: https://www.ifauna.cz/rubriky/clan_show.php?id=3986&r=6

 

 

Zpět